Zapraszamy wszystkie osoby z niepełnosprawnościami do wzięcia udziału w nowym projekcie
„DROGA DO SUKCESU”.

Projekt realizowany jest w trzech edycjach rocznych, I edycja w okresie 01.04.2022 – 31.04.2023.

W ramach tego Projektu oferujemy kompleksowe wsparcie 180 niepełnosprawnym osobom (60 osób w każdej edycji Projektu) w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej, w tym podjęcie zatrudnienia na otwartym rynku pracy.
Oferujemy wyznaczenie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej, świadczenie poradnictwa i doradztwa zawodowego, wsparcie psychologa i trenera zatrudnienia wspomaganego. Istnieje możliwość podniesienia kwalifikacji
i kompetencji zawodowych w ramach bezpłatnych szkoleń/kursów i płatnych staży zawodowych.

Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych od Kandydatów prowadzone jest w cyklu ciągłym, potrwa od dnia 1kwietnia do czasu zakwalifikowania do projektu 60 osób spełniających warunki uczestnictwa, jednak nie później niż do końca grudnia danego okresu realizacji projektu.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu.