Zachęcamy do udziału w projekcie „ABSOLWENT → PRACA → STABILIZACJA  kompleksowe wsparcie niepełnosprawnych studentów ostatniego roku  oraz absolwentów szkół wyższych w wejściu na rynek pracy”

  • Osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim
  • Osoby będące absolwentami uczelni wyższej (maksymalnie do 5 lat po ukończeniu studiów) lub osoby realizujące ostatni rok nauki w szkole wyższej
  • Osoby pozostające bez zatrudnienia 
  • Osoby nie korzystające z tej samej formy wsparcia w innym projekcie współfinansowanym ze środków PFRON
  • Osoby zamieszkujące województwo śląskie, małopolskie i opolskie

Biuro projektu:

Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego ,,KLUCZ’’

Kolbark, ul. Źródlana 3, 32-310 Klucze Tel./fax 32 647 80 50
biuro@stowarzyszenie-klucz.pl
FB: www.facebook.com/stowklucz

Trenerzy zatrudnienia wspomaganego:
Wioletta Pacia tel. 731 450 190
Iwona Łydka tel. 537 560 150

Doradca zawodowy:
Anna Mazela tel. 518 309 923