PROJEKT– ,, ABSOLWENT → PRACA → STABILIZACJA  kompleksowe wsparcie niepełnosprawnych studentów ostatniego roku  oraz absolwentów szkół wyższych w wejściu na rynek pracy”

Celem projektu jest:
zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej dla 100 osób niepełnosprawnych posiadających wyższe wykształcenie, wzrost kwalifikacji zawodowych u 66 beneficjentów ostatecznych  i zatrudnienie 20 beneficjentów w okresie od 01.01.2020 do 30.09.2023 roku poprzez kompleksowe i indywidualnie wsparcie beneficjentów ostatecznych programu w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

Zachęcamy do udziału w projekcie:

 • Osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim
 • Osoby będące absolwentami uczelni wyższej (maksymalnie do 5 lat po ukończeniu studiów) lub osoby realizujące ostatni rok nauki w szkole wyższej
 • Osoby pozostające bez zatrudnienia 
 • Osoby nie korzystające z tej samej formy wsparcia w innym projekcie współfinansowanym ze środków PFRON
 • Osoby zamieszkujące województwo śląskie, małopolskie i opolskie

Zakres oferowanego wsparcia:

 • Opracowanie Indywidualnego Planu Działania
 • Wsparcie trenera zatrudnienia wspomaganego w podjęciu zatrudnienia
 • Możliwość odbycia płatnego stażu zawodowego
 • Udział w kursie zawodowym zmierzającym do podniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych
 • Dodatki aktywizacyjne
 • Wsparcie psychologa i doradcy zawodowego

Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Wszystkie działania zapewniane w projekcie, oparte są na metodologii zatrudnienia wspomaganego i mają na celu pomoc w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia.

Nasze zadania dostosowujemy do indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych, będących beneficjentami ostatecznymi projektu.