Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ”

32-310 Kolbark, ul. Źródlana 3
tel/fax 032/647 80 50
e-mail: biuro@stowarzyszenie-klucz.pl

FB: www.facebook.com/stowklucz

NIP 637-20-01-588
REGON 356711857
KRS 0000160271

Rachunek bankowy

Bank Spółdzielczy w Wolbromiu

22 8450 0005 0000 0000 6738 0001