KURS LICENCYJNY NA POŚREDNIKA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI I ZARZĄDCĘ NIERUCHOMOŚCI
Zapytanie ofertowe nr 1/SNN/PFRON/2021

„OPIEKUN W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM”
Zapytanie ofertowe nr 2/SNN/PFRON/2021

„JĘZYK HISZPAŃSKI – POZIOM PODSTAWOWY”
Zapytanie ofertowe nr 3/SNN/PFRON/2021

„PROFESJONALNY KURS MAKIJAŻU, WIZAŻU I STYLIZACJI”
Zapytanie ofertowe nr 4/SNN/PFRON/2021

„INSTRUKTOR BLIND TENNISA”
Zapytanie ofertowe nr 5/SNN/PFRON/2021

„PRAWO JAZDY KAT. B”
Zapytanie ofertowe nr 6/SNN/PFRON/2021

„PRAWO JAZDY KAT.B”
Zapytanie ofertowe nr 7/SNN/PFRON/2021

„KWALIFIKOWANY PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ I CZŁONEK SŁUŻBY INFORMACYJNEJ”
Zapytanie ofertowe nr 8/SNN/PFRON/2021

„KWALIFIKOWANY PRACOWNIK OCHRONY MIENIA”
Zapytanie ofertowe nr 9/SNN/PFRON/2021

„MAKRAMA”
Zapytanie ofertowe nr 10/SNN/PFRON/2021

„ZASADY PROWADZENIA PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW”
Zapytanie ofertowe nr 11/SNN/PFRON/2021

„PRAWO JAZDY KAT. B”
Zapytanie ofertowe nr 12/SNN/PFRON/2021

„PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA”
Zapytanie ofertowe nr 13/SNN/PFRON/2021

„KADRY I PŁACE OD PODSTAW”
Zapytanie ofertowe nr 14/SNN/PFRON/2021

„KWALIFIKOWANY PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ I CZŁONEK SŁUŻBY INFORMACYJNEJ”
Zapytanie ofertowe nr 15/SNN/PFRON/2021

„KWALIFIKOWANY PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ I CZŁONEK SŁUŻBY INFORMACYJNEJ”
Zapytanie ofertowe nr 16/SNN/PFRON/2021